Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 r. życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłuzej niż do ukończenia 21 r. życia, albo
 • 24 r. życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukończenia 24 roku życia.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujace się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą również- w szczególnych sytuacjach, uprawnione do specjalnych dodatków.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa.

Gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" po przekroczeniu progu, świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Utworzono dnia 23.08.2017, 13:32

Oświadczenie o składkach na ubezp. zdrowotne

Utworzono dnia 23.08.2017, 13:32

Oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 23.08.2017, 13:31

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 23.08.2017, 13:28

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 715- 1515

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej